Ra adalah universal-hampir menyembah raja para dewa dan semua ayah-ciptaan. Seorang dewa matahari, dia berkata kepada perintah kereta yang naik di langit siang hari. Seorang raja, ia adalah pelindung firaun. Ra adalah dewa yang paling sentral dari dewa Mesir. Ra posisi di jajaran yang tidak biasa. Dia adalah satu-satunya tuhan, selain dari Osiris , yang pasti dikatakan tidak ada di bumi.  Ra, dikatakan, merupakan dewa tua, masih kuat, tapi terlalu tua untuk menangani anak-anaknya lagi, jadi dia telah pergi secara eksklusif ke langit untuk mengawasi dunia. Horus berkuasa atas bumi dan para dewa menggantikan dia , menunjukkan hak kerajaan ilahi.

Iklan